Pierwsza Tradycyjna Parafia Personalna w Polsce ?

Chciałbyś, aby pierwsza parafia personalna w Polsce sprawująca sakramenty i sakramentalia w nadzwyczajnej formie powstała właśnie w Szczecinie? TO MOŻLIWE!

Jednak bez TWOJEGO zaangażowania to się nie uda. Jesteś GOTÓW?

Pomóż nam przekształcić tę witrynę na stronę TRADYCYJNEJ PARAFII PERSONALNEJ

Apel naszych duszpasterzy

Naturalnym środowiskiem wzrostu wiary jest parafia. Ona bowiem wszczepia nas w Ciało mistyczne Chrystusa i daje człowiekowi stałość i pewność trwania w winnym krzewie Chrystusa. Jest odpowiedzialna także za doglądanie owoców naszego duchowego wzrostu. To w parafii przyjmujemy sakramenty począwszy od Chrztu św. oraz sakramentalia, którym ostatni jest pogrzeb. Słowem, życie religijne rozwija się na glebie, którą jest parafia. [...]
Jesteśmy przekonani, że Wspólnota Wiernych przywiązana do Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej w Szczecinie jest już gotowa do podjęcia starań o oficjalne uznanie i wystąpienie z prośbą do Władz naszej Archidiecezji o wyznaczenie kościoła, w którym moglibyśmy swobodnie uczestniczyć w życiu duchowym opartym na formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.
Najbardziej zależy nam jednak na powołaniu parafii personalnej, która wokół wyznaczonego proboszcza, skupiałaby wiernych z różnych parafii i miast. Taką możliwość dają regulacje Summorum Pontificum Benedykta XVI z 2007 roku. [...]

Fragment apelu do wszystkich wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego o mobilizację w utworzeniu parafii personalnej

Szczecin, 14.05.2020

APEL o utworzenie parafii personalnej

Dlaczego parafia personalna?

Nieograniczony dostęp do sakramentów

Stały i dyspozycyjny duszpasterz

Dogodne godziny Mszy Świętej

"Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu."
Kodeks Prawa Kanonicznego
Kanon 518
"Wolno ordynariuszowi, jeśli uzna to za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego zgodnie z kan. 518 lub mianować rektora albo kapelana zgodnie z przepisami prawa."
LIST APOSTOLSKI SUMMORUM PONTIFICUM
Artykuł 10

Modlitwa różańcowa

Codzienny dziesiątek różańca odmawiany w intencji powołania parafii personalnej, to dla każdego z nas zupełne minimum, dlatego proponujemy, aby w tej intencji odmawiać całą część różańca, indywidualnie bądź całymi rodzinami.

Post o chlebie i wodzie

Komu zdrowie i obowiązki stanu na to pozwalają zachęcamy do podjęcia postu o chlebie i wodzie w intencji powstania tradycyjnej parafii personalnej.

Zapisu można dokonać poprzez zapisanie się na listę wyłożoną w kościele św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach bądź wysyłając wiadomość sms na numer 789 354 642 bądź wypełniając zamieszczony tutaj formularz.
Wybrany dzień miesiąca: 1

Deklaracja przynależności

Bez kapłana nie ma Ofiary nie ma parafii

Deklarację możesz złożyć na jeden z trzech sposobów.

Pobierz i wydrukuj

  • Wystarczy pobrać zamieszczony tu formularz i wydrukować. Wypełnioną deklarację przekaż kapłanowi.

Wypisz tradycyjnie

  • Możesz także zabrać deklarację, która wyłożona jest w kościele św. Józefa na Pomorzanach, bądź uzyskać ją od któregokolwiek z kapłanów sprawujących Mszę Trydencką.

Wypełnij online

  • Skorzystaj z zamieszczonej tutaj elektronicznej formy deklaracji, aby w prosty i wygodny sposób zapisać się już teraz.

Wesprzyj

Poprzez zaangażowanie

Jeśli chciałbyś wesprzeć nasze starania w utworzeniu pierwszej w Polsce Tradycyjnej Parafii Personalnej zapraszamy do kontaktu.
Każda pomoc w tym wielkim dziele jest bardzo potrzebna i mile widziana.

Darowizna na Duszpasterstwo Tradycji

Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz skorzystać z podanego numeru konta bankowego.
Fundacja bł. Karola Habsburga
Nr konta: 61 1600 1462 1885 2899 3000 0001
Tytułem: "Darowizna na Duszpasterstwo Tradycji"

Kontakt

Masz pomysł? Może chciałbyś pomóc lub bardziej zaangażować się w tę inicjatywę. Napisz do nas!

ks. Paweł Korupka - duszpasterz

duszpasterz@tradycja-szczecin.pl

+48 789 354 642

Created by EiT